Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, januar 2013

Aktualno

Kako razumeti napisano neskladnost?

Največkrat se podjetje sreča z neskladnostjo, ki je zapis ugotovitve na eni od presoj, naj si bo notranje presoje, presoje s strani odjemalca ali presoje s strani certifikacijske hiše. Vseeno pa je neskladnost lahko tudi posledica drugih dogodkov, ki jih srečujemo pri vsakdanjem delu kot na primer: reklamacija odjemalca, rezultat monitoringa okoljskega vpliva…

Neskladnost je po svoji definiciji vsako odstopanje od zahtev, na katere je podjetje pri svojem delovanju pristalo. Te zahteve so lahko: zapisane ali dogovorjene zahteve odjemalca (odjemalčevi standardi, načrti, pogodbe, naročila…), zakonske in druge zahteve (zakonska regulativa, mednarodni standardi, drugi dogovori…), v podjetju interno postavljeni sistemi vodenja. Nekateri standardi seveda neskladnost kategorizirajo kot večjo ali manjšo, odvisno od obsega in posledic, ki jo le-ta lahko ima na končnega odjemalca. Ovrednotenje pa za samo reševanje nima bistvenega pomena.

Bistvo je razumeti, da je prav vsaka neskladnost priložnost za izboljšavo. To nikakor ni napad na tistega, ki je odgovoren za njeno odpravo, ampak je pričetek sistematičnega pristopa za njeno rešitev. Saj veste, kako se glasi stari rek »Kdor dela tudi greši« ali pa morda še drugi »Vsako stvar se da vedno izboljšati za 10%«. Seveda nam je vsem težko priznati, ko smo na drugi strani, da je temu tako. Sistematičen pristop za reševanje pa mora biti glavno vodilo. Torej ni cilj le odprava oz. rešitev neskladnosti, ampak odprava vzrokov za njen nastanek.

Vse prevečkrat se pri reševanju srečujemo z dejstvom, da je bistvo reševanja, kaj je bilo narejenega, da neskladnosti ni več (pospravimo, izmerimo, zapišemo, izvedemo usposabljanje…). Neskladnost pa se nam čez čas zopet ponovi. Zakaj? Kot sem že zapisal, je potreben sistematičen pristop, ki mora vedno imeti ključne tri korake:

  • korekcijo ali takojšnje ukrepanje za preprečitev nadaljevanja neskladnosti,
  • podrobno analizo za odkrivanje vzrokov za nastanek neskladnosti,
  • korektivni ukrep za dokončno odpravo in preprečitev ponovitve neskladnosti.

Prav drugi in tretji pa sta bistvena, da bomo tudi v prihodnosti preprečili, da se ne bi ponovno srečali z isto/enako neskladnostjo. Podrobna analiza neskladnosti nam bo pokazala, kje je izvor problema, ki je lahko včasih povsem drugje, kot pa smo prepričani mi. Zato se nam po korekciji neskladnost čez čas zopet ponovi, lahko v istem procesu ali drugod. Le s čim bolj natančno analizo vzrokov, za katero lahko uporabimo najrazličnejše tehnike reševanja problemov (5x zakaj, vzročno-posledični diagram…), nam bo pomagala, da definiramo prave vzroke za nastanek neskladnosti. Zato nikoli ne smemo obravnavati tega koraka v naglici, kajti prav tu bomo prišli do končne osnove za trajno odpravo neskladnosti. Nato pa je potrebno za te vzroke definirati korektivne ukrepe, da jih odpravimo. Tak pristop zagotovo obrodi rezultate, da se neskladnost ne bo več ponovila. Po zaključku je potrebno vedno oceniti učinkovitost uvedenih ukrepov, če je njihov rezultat in učinek pričakovan. Seveda pa, če se neskladnost ponovi, obvezno preglejmo, katere vzroke smo definirali in/ali so bili pravi ter -vezano na njih- uvedeni korektivni ukrepi. Če je potrebno, postopek ponovimo.

Vsekakor pa je reševanje enostavnejše, če imamo celoten proces obvladan in podprt z zapisi.

Za zaključek; neskladnosti so povsem normalen rezultat delovanja nekega procesa ali podjetja, saj se lahko vedno zgodi, da v nekem trenutku nismo skladni s čim, kot smo si zadali ali s tem, na kar smo pristali (kar od nas zahtevajo). Bistven pri vsem pa je način odprave in preprečitev ponovitve. Celoten pristop pa je tudi delček procesa nenehnega izboljševanja tako sistema kot našega delovanja. Zato se je vredno potruditi.

Boštjan Metelko, vodilni presojevalec

Izjava o varnosti z oceno tveganja in požarni red

Izjava o varnosti z oceno tveganja je temeljni dokument podjetja, ki opredeljuje področje varnosti in zdravja pri delu. Požarni red s prilogami opredeljuje področje varstva pred požarom in je izdelan s strani lastnikov ali uporabnikov (delodajalcev) objektov. Oba dokumenta sta zakonsko obvezna. Strokovnjaki Bureau Veritas poskrbimo, da sta izdelana kakovostno in hitro.

Več o tem...

Dogodki

NENEHNE IZBOLJŠAVE, KOREKTIVNI IN PREVENTIVNI UKREPI
26. marec 2013


Notranji presojevalci imajo pogosto težave z določanjem neskladnosti in z učinkovitim izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov. Na seminarju bomo s pomočjo praktičnih vaj razjasnili, kaj je neskladnost, kakšna je razlika med korekcijo in korektivnim ukrepom in kako naj uspešno vodijo proces korektivnih in preventivnih ukrepov.

Več o tem...

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001:2008
12.- 13. feburar 2013


Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti in strukturo ter zahteve standarda ISO 9001. Sposobni bodo kot člani začetniki sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

FMEA – ANALIZA MOŽNIH NAPAK IN NJIHOVIH POSLEDIC
13. februar 2013


Osnovna ideja metode FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je preprečevanje napak še preden se pojavijo. Izhaja iz problematike nastajanja in odpravljanja napak pri razvoju izdelka ali nove tehnologije.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO/TS 16949
19.-20. marec 2013


Seminar je primeren za bodoče presojevalce sistemov kakovosti, ki želijo preverjati in izboljševati sisteme kakovosti pri dobaviteljih avtomobilske industrije ter odgovorne za sistem vodenja kakovosti.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001
12.-13. marec 2013


Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli zahteve standarda OHSAS 18001 in kaj je ocena tveganja za varnost in zdravje ter kako jo izvesti.

Več o tem…

DAN KAKOVOSTI,
18.4.2013, Brdo pri Kranju


Več o tem…POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo