Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v brskalniku.
Bureau Veritas d.o.o.

NOVICE BUREAU VERITAS CERTIFICATION, JANUAR 2015

Aktualno

Kako lahko organizacija po novem ISO 9001:2015 uspešno obvladuje tveganja?

Vzpostavitev sistematičnega pristopa miselnosti usmerjene v tveganja (risk-based thinking) je ena od bistvenih sprememb v prihajajočem ISO 9001:2015. Takšen pristop nam omogoča preventivno delovanje in ne predstavlja le enega od elementov sistema vodenja kakovosti. V predhodnih izdajah ISO 9001 je bila zahteva za preventivne ukrepe samostojen element, v predlogu novega standarda pa je preventivno delovanje celovito vključeno v zahteve standarda. Z uporabo pristopa miselnosti usmerjene v tveganja se nam ponuja izredna priložnost za proaktivno odpravo vzrokov neskladnosti in ne naknadno odpravljanje nekakovosti ali negativnih posledic tveganj. 

 

Kaj je "miselnost usmerjena v tveganja" (risk-based thinking)?

 

Miselnost usmerjena v tveganje je nekaj, kar delamo avtomatsko in je vedno bila sestavni del ISO 9001, vendar je v prihajajočem standardu vgrajena v celotni sistem vodenja. Tak pristop je v novi standard vgrajen že od začetka njegovega razvoja in postavlja preventivne aktivnosti v kontekstu strateškega planiranja, delovanja in pregledov. Pristop miselnosti usmerjene v tveganja je sestavni del procesnega pristopa in njegov neločljivi del. Tveganja so največkrat razumljena kot negativna, vendar je potrebno ob uporabi pristopa miselnosti usmerjene v tveganja priložnost obravnavati kot pozitivno stran tveganja (preventivni ukrepi). Priložnost največkrat ni neposredno povezana s tveganji, je pa vedno povezana s cilji in na ta način se nam ponujajo možnosti, da prepoznamo priložnosti za izboljšave. Pri vsem tem je pomembno, da se analizirajo priložnosti za izboljšave in se na osnovi njihovega vpliva in izvedljivosti določijo tiste, ki bodo lahko realizirane.

 

Kako ISO 9001:2015 definira tveganje?

 

Točka 4 (Kontekst): Organizacija mora prepoznati tveganja, ki lahko vplivajo nanjo.
Točka 5 (Voditeljstvo): Od najvišjega vodstva se zahteva zavezanost, da zagotovi izvajanje točke 4.
Točka 6 (Planiranje): Od organizacije se zahteva, da izvede aktivnosti za identifikacijo tveganj in priložnosti.
Točka 8 (Delovanje): Od organizacije se zahteva, da uvede procese, ki naglašajo tveganja in priložnosti.
Točka 9 (Ocena uspešnosti): Od organizacije se zahteva, da nadzira, meri in analizira ter obravnava tveganja in priložnosti.
Točka 10 (Izboljševanje): Od organizacije se pričakuje, da se izboljšuje z odzivom na spremembe in tveganja.
 

Zakaj uporabljati pristop miselnosti usmerjene v tveganja in kakšne so prednosti organizacij, ki sistematično pristopijo k obvladovanju tveganj?

Preberite več o tem...

Upravljanje s tveganji

10.3. in 11. marec 2015

Za vse, ki se želite podrobneje seznaniti s procesom upravljanja tveganj, z ocenjevanjem in vrednotenjem tveganj smo pripravili dvodnevni seminar z delavnico. Več o tem...

Seminar za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001

3. in 4. febraur 2015

Udeleženci bodo spoznali vsebino standarda ISO 14001. Po seminarju bodo sposobni planirati in sodelovati pri presoji ter pripraviti poročilo o rezultatih presoje. Več o tem…

Seminar za notranje presojevalce ISO 9001

10. in 11. februar 2015

Po seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti, razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001 in sposobni kot člani začetniki sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti. Več o tem...

Reševanje neskladnosti in izvedba korektivnih ukrepov v proizvodnji živil in pakirnih materialov

19. februar 2015

Več o vsebini seminarja...

Oglejte si AKTUALNO PONUDBO USPOSABLJANJ o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja.

Odjava. V kolikor v prihodnosti ne želite več prejemati tovrstnih sporočil, kliknite tukajPOŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo