Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v brskalniku.
Bureau Veritas d.o.o.

NOVICE BUREAU VERITAS CERTIFICATION, FEBRUAR 2016

Aktualno

ANALIZA VRZELI (Gap analysis): Kako do učinkovitega prehoda na nove standarde?

 

V svetu nenehno spreminjajočih se gospodarskih, tehnoloških in okoljskih izzivov se morajo tudi organizacije spreminjati in prilagajati, da izboljšujejo svojo konkurenčno prednost. V podporo pri doseganju zastavljenih ciljev sta v letu 2015 izšla nova standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2015 in ravnanje z okoljem ISO 14001:2015, ki sta še bolj prilagojena modernemu poslovanju v smislu učinkovitosti, sistematičnega obvladovanja tveganj in zavezanosti vodstva. Obenem delujeta tudi v smeri zmanjševanja »birokracije«.

 

Kako do učinkovitega prehoda na nove standarde? Kako si zagotoviti dodatno podporo ob prehodu? Kako ugotoviti, katera področja sistema vodenja bo potrebno prilagoditi?

 

Da bi organizacije lahko pravilno zasnovale svoj plan aktivnosti ob prehodu na novo izdajo standardov, morajo opredeliti ukrepe, ki so potrebni za zapolnitev vrzeli med obstoječim stanjem in zahtevami novih standardov. Analiza vrzeli pomeni predhodni pregled in oceno skladnosti obstoječega sistema vodenja kakovosti oziroma ravnanja z okoljem z zahtevami novih standardov. Začne se s pregledom dokumentacije in analizo implementacije obstoječega sistema vodenja v dejansko delovanje organizacije. V naslednjem koraku se z analizo vrzeli ugotavlja odstopanje trenutnega sistema vodenja od zahtev novih izdaj standardov. Na podlagi analize se opredeli spisek nalog, ki so potrebne za razvoj obstoječega sistema v smeri skladnosti z zahtevami novih standardov. Ob zaključku se pripravi poročilo z vsemi ugotovitvami in predlogi nalog.

 

Glavna področja, ki jih je treba pregledati pri analizi vrzeli:

 • politika vodenja kakovosti oziroma ravnanja z okoljem,
 • področje uporabe sistema vodenja,
 • kontekst organizacije in zainteresirane stranke,
 • zavezanost najvišjega vodstva: vodstveni pregled, odgovornosti, ozaveščanje & izboljšave,
 • kazalci uspešnosti,
 • sistematična analiza tveganja,
 • obvladovanje dokumentacije,
 • notranje presoje,
 • nadzorovanje, merjenje, analiza in vrednotenje,
 • priložnosti za izboljšave.

Analiza vrzeli na ustreznih področjih omogoča organizacijam prepoznati veliko priložnosti za izboljšave.


Bureau Veritas vam lahko pomaga pri učinkoviti izvedbi analize vrzeli

 

Bureau Veritas je vodilni ponudnik storitev certificiranja v Sloveniji in svetu. Vse od prvotne izdaje standardov pomagamo strankam pri uspešnem prehajanju skozi nadaljnje prenove standardov in smo ponosni na:

 • lokalno mrežo certificiranja, ki je razširjena v več kakor 60 državah,
 • obširno poznavanje posameznih panog, lokalnih zahtev in trgov,
 • 100.000 certifikatov ISO 9001 po svetu,
 • priznavanje s strani več kot 40 akreditacijskih teles po vsem svetu,
 • certifikacijsko oznako Bureau Veritas, ki je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.


Za vse dodatne informacije o izvedbi analize vrzeli in drugih podrobnostih, nas kontaktirajte v Bureau Veritas na bojana.klancar@si.bureauveritas.com ali pokličite na 01 4757 674. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.
 

 

Bureau Veritas, vaš partner pri zagotavljanju skladnosti na področju kakovosti, varnosti, zdravja, okolja in družbene odgovornosti.
 

 

PREDSTAVITEV IN RAZUMEVANJE ZAHTEV STANDARDA ISO 14001:2015

1. marec 2016

Namen seminarja je seznaniti udeležence s spremembami, ki jih prinaša nova izdaja standarda ISO 14001:2015 ter s postopkom prehoda na novi standard. Več o tem…

PREKVALIFIKACIJA ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 14001:2015

1. in 2. marec 2016

Z udeležbo na seminarju bodo udeleženci nadgradili obstoječe presojevalske veščine za izvedbo notranje presoje sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015. Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO ISO 5001

15. in 16. marec 2016

Udeleženci bodo spoznali zahteve standarda ISO 50001, ciljno spremljanje rabe energije,  pripravo ustreznega poročila o presoji... Več o tem...

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO/IEC 27001:2013

10. in 11. marec 2016

Udeleženci bodo spoznali zahteve standarda ISO/IEC 27001:2013, se naučili vrednotiti vzpostavljen sistem upravljanja informacijske varnosti in izvesti notranjo presojo. Več o tem...

WEBINAR: ENERGETSKA UČINKOVITOST ORGANIZACIJ

9. marec 2016

Vabljeni tudi na brezplačni webinar o obveznih energetskih pregledih in ISO 50001. Več o tem…

DAN KAKOVOSTI 2016

20. april 2016

V pripravi je pester program tradicionalnega Dneva kakovosti. Obkrožite si datum na koledarju! Več o vsebini srečanja kmalu na naši spletni strani.

Odjava. V kolikor v prihodnosti ne želite več prejemati tovrstnih sporočil, kliknite tukajPOŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo