Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, april 2013

Aktualno

Učinkovit sistem kakovosti = Vitek sistem kakovosti

1. Učinkovitost in vitkost v »kakovosti«
Kako začeti zgodbo o učinkovitosti + vitkosti = učinkovit(k)osti z vidika sistema kakovosti? Ali je pravilno razmišljati o učinkovit(k)osti v kakovosti ali o kakovostni učinkovit(k)osti? Oboje bi verjetno bilo primerno. Glede na to, da bo tema letošnjega Dneva kakovosti učinkovit(k)ost v poslovanju, bom nanizal nekaj misli v zvezi z učinkovit(k)ostjo sistema kakovosti.

2. Kaj je sistem kakovosti?
Sistem kakovosti bi lahko definirali kot: »Skupek postopkov, metod in tehnik, ki se naj uporabljajo, da bi dosegli (od odjemalca) zahtevano kakovost proizvoda«. Pri tem pa je potrebno upoštevati zahteve za sistem kakovosti, ki jih postavljajo odjemalci, mednarodni standardi kakovosti, zakonodaja in lastniki sistema kakovosti (torej lastne zahteve).

3. Kaj je učinek sistema kakovosti?
Rezultat vsakega sistema kakovosti je sestavljen iz proizvoda za odjemalca in t.i. stranskih proizvodov, ki jih sistem kot tak zahteva, npr. sestanki, nadzorovanje (testi, preskusi, simulacije, preračuni, kontrole, analize,…), vzorci, dokumenti, zapisi,…
Torej, ali sistem kakovosti dosega želeni učinek? Želja (cilj) tega učinka je verjetno, da bi bilo teh t.i. stranskih proizvodov primerno malo, pa vendar zadostno, da omogočimo osnovne zahteve po dokazovanju doseganja karakteristik proizvoda in različnim zahtevam sledljivosti.

4. Kakšen je potemtakem učinkovit sistem kakovosti?
SSKJ; Nekaj definicij izraza “učinkovit” (učinkovitost je lastnost/ značilnost učinkovitega):

  • … ki učinkuje tako kot se želi, pričakuje (učinkovito gnojilo, učinkovito zdravilo, učinkoviti ukrepi)
  • … ki dosega tak učinek kot se želi, pričakuje (učinkovit govornik, učinkovita reklama)
  • … s katerim se dosega želeni, pričakovani cilj (učinkovita taktika, učinkovita uporaba tehnike)

Ena od možnih interpretacij bi bila: »Skupek postopkov, metod in tehnik, ki se naj uporabljajo tako, da bi s čim manj resursi dosegli (od odjemalca) zahtevano kakovost proizvoda, pri tem pa ustvarili čim manj odpada, oziroma neželenih t.i. stranskih proizvodov.« Ni torej samo vprašanje uporabljanja postopkov, metod in tehnik. Učinkovitost uporabljanja je v veliki meri odvisna od poznavanja ali kompetentnosti za te postopke, metode in tehnike. Enostavno bolj kompetentni (znanje, izkušnje, usposobljenost) kot smo, večja je verjetnost, da bomo učinkovito uporabljali postopke, metode in tehnike.
Kaj pa, če so postopki, metode in tehnike neučinkoviti? Seveda tukaj pridejo do izraza še voljnostni elementi osebe ali ekipe ljudi (motivacija). Saj poznamo tisto: »Obvlada, pa noče«!

5. In kakšen je vitek sistem kakovosti?
Toyota - definicija vitkosti: "Lean," je proizvodna praksa, ki pravi, da je porabljanje sredstev za vsak cilj, ki ni ustvarjanje vrednosti za končnega odjemalca, izguba in zato jo je treba odpraviti. Odpraviti je potrebno vse procese, ki ne dodajajo vrednosti (non value added). Vitka proizvodnja oziroma »lean production« je proizvodna praksa s stalno težnjo po odpravljanju (vseh) izgub v proizvodnem procesu.
Analogno torej: Vitek sistem kakovosti je praksa kakovosti s stalno težnjo po odpravljanju (vseh) izgub v sistemu kakovosti. Torej, v čem se vitkost razlikuje od učinkovitosti?

6. Zaključek
Učinkovit sistem kakovosti = Vitek sistem kakovosti.

7. Praktični primer: racionalizacija zapisov o kakovosti
Za sprostitev proizvodnega procesa (prvih kosov) izvaja organizacija različna merjenja proizvoda. Vsa se izvajajo neodvisno od proizvodnega procesa v merilnem laboratoriju. Kot osnova za merjenje proizvoda se uporablja načrt, ki ga v merilni laboratorij za vsak delovni nalog posebej posreduje tehnologija (da zagotovijo zadnji veljaven načrt). Meritve se zapisujejo na papir in ker so detajli zelo pomembni, obstaja za vsako merjenje prvega kosa od 6 – 8 strani merilnega poročila. Za vsak delovni nalog se torej papirno arhivira 7 do 9 listov (1 načrt, 6 do 8 listov merilnega poročila). Na dan se odpre vsaj 10 delovnih nalogov. Torej pri minimalni količini delovnih nalogov 10, je na dan potrebno papirno arhivirati 70 do 90 listov.
Racionalizacija:
A) Razdeljevanje načrtov je mogoče izvesti preko razdelilnika (po vnaprej določenih pravilih).
B) Rezultate meritev je mogoče hraniti na računalniku (po vnaprej določenih pravilih).

Kaj smo pridobili:
1. Zmanjšali smo porabo papirja.
2. Prihranili smo fizični prostor arhiva.
3. Skrajšali čas pri morebitnem iskanju merilnih rezultatov.

Rajko Kokol, vodilni presojevalec

Dogodki

DAN KAKOVOSTI
18. april 2013


Na Dnevu kakovosti bomo spoznali prednosti učinkovit(k)osti tudi v praksi: svoje pristope nam bodo predstavila podjetja Cubik Partners, Odelo Slovenija, Omco Feniks, RLS in Aha Skupina, o učinkovitosti v športu pa bosta spregovorila Dejan Zavec in Boris Denič. Vabljeni!

Več o tem...

NENEHNE IZBOLJŠAVE, KOREKTIVNI IN PREVENTIVNI UKREPI
28. maj 2013


Notranji presojevalci imajo pogosto težave z določanjem neskladnosti in z učinkovitim izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov. Na seminarju bomo s pomočjo praktičnih vaj razjasnili, kaj je neskladnost, kakšna je razlika med korekcijo in korektivnim ukrepom in kako naj uspešno vodijo proces korektivnih in preventivnih ukrepov.

Več o tem…

FMEA – ANALIZA MOŽNIH NAPAK IN NJIHOVIH POSLEDIC
16. maj 2013


Osnovna ideja metode FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je preprečevanje napak še preden se pojavijo. Izhaja iz problematike nastajanja in odpravljanja napak pri razvoju izdelka ali nove tehnologije.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001:2008
14.-15. maj 2013


Seminar je primeren za vse, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001
14.-15. maj 2013


Seminar je namenjen bodočim notranjem presojevalcem sistema ravnanja z okoljem in odgovornim za sistem ravnanja z okoljem.

Več o tem…

TEČAJ ZA PRESOJEVALCE/VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - IRCA 2245
27. -31. maj 2013


Udeleženci bodo na seminarju poglobili znanje o sistemih vodenja kakovosti in pridobili sposobnost povsem samostojno organizirati in voditi presojo, ki jo izvaja ekipa presojevalcev.

Več o tem…POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo