Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.


E-novice Bureau Veritas, oktober 2014

Aktualno

Certificiranje naravne in ekološke kozmetike v skladu z zahtevami standarda Cosmos

Slika

Cosmos je najnovejši standard za naravno in ekološko kozmetiko, ki bo v EU v letu 2016 nadomestil vse posamezne standarde za certificiranje naravne in ekološke kozmetike. Ime standarda je sestavljeno iz okrajšav besed COSMetic Organic Standard. Njegove zahteve opredeljujejo dovoljene sestavine končnega kozmetičnega izdelka tako v vsebini izdelka kot tudi v embalaži, pri čemer se upošteva celosten vpliv izdelka na človeka in okolje. Več o tem…

Bureau Veritas je postal pooblaščeni kontrolni organ za preverjanje skladnosti z zahtevami standarda Danube Soya za pridelavo in proizvodnjo živil iz soje

Slika

V zadnjih letih je postala soja in njena pridelava ena osrednjih tem kmetijske in prehrambne branže v Evropi. Proizvajalci krme in živil potrebujejo letno približno 35 mio ton soje. Od tega se kar 97,5% soje uvaža iz prekooceanskih držav. Odvisnost od uvoza je postala tako izziv za vse države Evrope, zaradi česar je bilo ustanovljeno mednarodno združenje Danube Soya. Več o tem…


Dosežki

Bureau Veritas sodeluje pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi

Slika

Po dolgoletnem sodelovanju s Holdingom slovenskih elektrarn (HSE), HSE Investom in Hidroelektrarnami na spodnji Savi (HESS) na področju izgradnje ali obnove energetskih objektov smo v Bureau Veritas d.o.o., enoti Industrija in gradbeništvo, skupaj s partnerjem Q Techna d.o.o. podpisali pogodbo za opravljanje storitev nadzora in kontrole kakovosti strojne opreme, konstrukcij in del na objektu HE Brežice. Dela obsegajo nadzor in kontrolo izdelave ter montaže strojne opreme HE Brežice. Več o tem…

Bureau Veritas na 50. mestu lestvice »100 najbolj inovativnih družb v svetu«

Slika

Priznana ameriška poslovna revija Forbes, ki izhaja že od leta 1917, je uvrstila Bureau Veritas na 50. mesto lestvice "100 najbolj inovativnih družb v svetu". Metodologija ocenjevanja inovativnosti družb temelji na t.i. modrosti množice oziroma sposobnosti vlagateljev, da opredelijo tiste družbe, ki so po njihovem mnenju inovativne danes in za katere se pričakuje ohranitev inovativnosti ter vlaganja v raziskave in razvoj tudi v prihodnje. Več o tem…

Predstavitev storitev Bureau Veritas Slovenija

Slika

Vse o storitvah, aktualnih novostih in dosežkih družbe Bureau Veritas si lahko preberete na spletni strani www.bureauveritas.si. Shranite si lahko tudi pdf dokument naše posodobljene knjižice storitev Bureau Veritas Slovenija: Predstavitev storitev, v kateri so sistematično povzete vse storitve po področjih našega delovanja.

Dogodki

Tečaj za presojevalce in vodilne presojevalce SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - IRCA 2245
6. do 10.10.2014

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni samostojno organizirati in voditi presojo, ki jo izvaja ekipa presojevalcev, ter obravnavati vse aktivnosti, ki sledijo po presoji. Več o tem...

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001, seminar za notranje presojevalce
15. in 16.10.2014

Udeleženci bodo spoznali vsebino standarda ISO 14001. Po seminarju bodo sposobni planirati in sodelovati pri presoji ter pripraviti poročilo o rezultatih presoje. Več o tem…

STANDARD IFS IN NOTRANJA PRESOJA, seminar za notranje presojevalce
15. in 16.10.2014

Udeleženci bodo spoznali zahteve in koristi standarda IFS ter se usposobili za izvedbo notranje presoje po zahtevah standarda. Več o tem…

SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001, seminar za notranje presojevalce
10. in 11.11.2014

Udeleženci bodo spoznali zahteve in koristi standarda OHSAS 18001, zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, oceno tveganja… Več o tem…

Predavanja na pohištvenem sejmu Ambient Ljubljana 2014
8.10.2014

Pridružite se nam na Lesenem sidrišču na sejmu Ambient Ljubljana ter na predavanjih o lesenih oblogah, certificiranem lesu in preprečevanju eksplozij v lesni industriji, ki bodo v sredo, 8.10.2014 ob 11. uri. Več o tem…

NOVO!! WEBINAR
Dobra proizvodna praksa v kozmetični industriji in certificiranje naravne ter ekološke kozmetike

Kmalu več na naši spletni strani!POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo