Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, junij 2014

Aktualno

Kako nova izdaja standarda ISO 9001:2015 opredeljuje odgovornosti vodstva?

Osnutek novega standarda ISO 9001:2015 DIS (Draft International Standard), ki je bil izdan v maju 2014, podaja v primerjavi s trenutno veljavnim ISO 9001:2008 na splošno manj predpisanih zahtev. Standard na primer ne predpisuje dokumenta z nazivom poslovnik kakovosti in tudi ne poimenovanja predstavnika za sistem vodenja kakovosti. Po besedah dr. Nigla H. Crofta, predsednika ISO/TC 176/SC 2, ki je zadolžen za novo izdajo standarda, je za organizacije priporočljivo, da prilagodijo vsebino, obliko in medij zapisa poslovnika kakovosti svojim potrebam. Nekatere organizacije se bodo še vedno lahko odločile za poslovnik kakovosti v tiskani obliki, velika večina pa bo dokumentacijo prilagodila sodobnim tehnologijam računalništva v oblaku. Zahteve nove različice standarda so podane fleksibilno, a so hkrati dovolj pragmatične ter usmerjene k izvedbi in rezultatom, da je lahko učinkovito dosežen namen standardizacije.

Prav zaradi fleksibilnosti zahtev standarda, pripisuje nova vsebina večji pomen odgovornosti in zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard. V poglavju o zavezanosti vodstva so podane zahteve, s katerimi najvišje vodstvo dokazuje svojo zavezanost k sistemu vodenja kakovosti organizacije. Vodstvo certificirane organizacije mora (t. 5.1.1.).:

 • sprejeti popolno odgovornost za učinkovitost sistema vodenja kakovosti;
 • zagotoviti, da so politika in cilji kakovosti skladni s strateško usmeritvijo organizacije;
 • zagotoviti, da so vsi zaposleni v organizaciji s politiko in cilji kakovosti seznanjeni, jih razumejo in poslujejo v skladu z njimi;
 • zagotoviti integracijo zahtev sistema vodenja kakovosti s poslovnimi procesi organizacije;
 • spodbujati procesni pristop;
 • zagotoviti vsa sredstva, ki so potrebna za sistem vodenja kakovosti;
 • sporočati pomen učinkovitega sistema vodenja kakovosti in prilagajanja poslovanja vseh nivojev zahtevam sistema;
 • zagotoviti, da sistem vodenja kakovosti dosega načrtovane rezultate;
 • sodelovati, usmerjati in nuditi podporo zaposlenim, da lahko ti po svojih najboljših močeh prispevajo k učinkovitosti sistema vodenja kakovosti;
 • spodbujati proces nenehnih izboljšav;
 • podpirati področne vodje, da lahko ti uspešno opravljajo svojo vodstveno vlogo v okviru področja njihovih odgovornosti.

Novi standard daje večji poudarek tudi na usmerjenost vodstva k večanju zadovoljstva odjemalcev (t. 5.1.2.). V poglavju o vodstvu standard v nadaljevanju spregovori o politiki kakovosti, kjer ostajajo zahteve podobne zahtevam trenutnega standarda (t. 5.2.), in opredeli vloge v organizaciji, odgovornosti in pooblastila (t. 5.3.). Najvišje vodstvo mora namreč zagotoviti, da so vloge in pooblastila jasno določena ter zaposleni v organizaciji z njimi seznanjeni.

Za spremembe in izboljšave v organizaciji je potreben odločen pritisk in vztrajanje s strani vodstva (s pomočjo doslednega izvajanja P-D-C-A kroga). Zavezanost izboljšavam preko sistema vodenja kakovosti vodstvu pomaga pri spodbujanju zaposlenih k izboljšavam. V novem standardu sta v primerjavi z obstoječo različico prav odgovornost in zavezanost vodstva veliko bolje definirani in naravnani v smeri doseganja zastavljenih ciljev ter zagotavljanja uspešnega poslovanja organizacije.

Preberite celotno vsebino članka na naši spletni strani…

Dogodki

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001:2008
8. in 9. julij 2014


Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti, razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001 in sposobni kot člani začetniki sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

NOVA PRAVILA V POSTOPKU PRESOJANJA IN CERTIFICIRANJA PO ISO/TS 16949
12. september 2014


Udeleženci bodo seznanjeni z zahtevami 4. izdaje Pravil za doseganje in ohranjanje priznavanja IATF za ISO/TS 16949, ki so pričele veljati s 1. aprilom 2014. Več informacij kmalu na naši spletni strani.

TEČAJ ZA PRESOJEVALCE / VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001 - IRCA 2017
8. do 12. september 2014


Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci razumeli razvoj, delovanje in zahteve standarda ISO 14001. Tečaj je interaktiven in temelji na aktivnem sodelovanju udeležencev. Velik poudarek je na obravnavi praktičnih primerov, ki vključujejo izvedbo presoje tretje stranke.

Več o tem…

Oglejte si našo AKTUALNO PONUDBO USPOSABLJANJ o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja.
Več o tem…POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo