Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

designers


Novice Bureau Veritas, april 2012

Dragi prijatelji in spoštovani poslovni partnerji!

Pred vami so druge letošnje novice družbe Bureau Veritas. Verjamem, da vam bodo tudi tokratne informacije pomagale pri vašem poslovanju, še posebej sedaj - v težkih gospodarskih razmerah, ko moramo vsi poslovati učinkovito in s čim manjšimi stroški. Ob tem se še toliko bolj zavedamo, da je posel neskončna serija izzivov, na katere moramo znati pravilno in pravočasno odgovoriti. Več o tem…

Aktualno

ZELENO JAVNO NAROČANJE

Inline Image

Zeleno javno naročanje je obsežen projekt oz. akcijski načrt javne uprave, ki upošteva direktive in smernice Evropske unije, da javna uprava naroča okolju bolj prijazno blago, storitve in gradnjo. Takšno blago, storitve in gradnja ima v celotni življenski dobi manjši vpliv na okolje, enake ali boljše funkcionalnosti ter praviloma nižje stroške v celotni življenski dobi. Uredba o zelenem javnem naročanju je začela veljati 13. marca 2012. Več o tem…


ZDRAVJE NI VSE, VENDAR JE BREZ ZDRAVJA VSE DRUGO NIČ (Schopenhauer)

Inline Image

Z novim zakonom o varnosti in zdravju na delovnih mestih prihaja tudi zahteva po promociji zdravja na delovnih mestih. V kolikor smo za zdravje v zasebnem življenju večinoma odgovorni sami z zdravim življenjskim slogom, je v poklicnem življenju drugače. Za obvladovanje tveganj v organizaciji je odgovoren delodajalec, ki z oceno tveganja tveganja identificira in sprejme ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnega dela. Več o tem…


SIST EN 1090 - CERTIFICIRANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

Inline Image

Certifikacijski organ Bureau Veritas d.o.o. je v marcu 2012 pričel s certificiranjem prvega proizvajalca kovinskih konstrukcij. Pogodbe so podpisane že z več proizvajalci, do konca meseca pa naj bi bil podeljen že prvi certifikat. Več o tem…


ZAUPANJE V EKOLOŠKA ŽIVILA

Inline Image

V zadnjih letih se je povpraševanje potrošnikov po ekoloških živilih in proizvodih opazno povečalo. K temu je pripomoglo zaupanje potrošnikov do ekoloških živil, ki je posledica strogih zahtev evropske in nacionalne zakonodaje na področju ekološke pridelave/predelave.Več o tem…


Dosežki


DAN KAKOVOSTI 2012

Inline Image

Naš tradicionalni dogodek Dan kakovosti letos organiziramo spomladi. Verjamemo, da nam bo uspelo pripraviti osrednji slovenski dogodek na področju sistemov vodenja in kakovosti. Nanj ne vabimo le partnerje Bureau Veritas, pač pa vse zainteresirane, ki bi želeli izvedeti novosti in praktične izkušnje s področja kakovosti. Pridružite se nam 19. aprila 2012 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Več o tem…


ISO 50001 – BUREAU VERITAS PODELIL PRVI CERTIFIKAT

Inline Image

Bureau Veritas Certification je podelil svoj prvi certifikat ISO 50001 v Sloveniji. Konec lanskega leta smo izvedli presojo in podelili certifikat ISO 50001 podjetju GGE d.o.o. (Gorenje, Geoplin, Energetika Ljubljana), ki ponuja storitve na področju energetskega pogodbeništva. Več o tem…

Dogodki

DAN KAKOVOSTI 2012
19. april 2012


Letos nas bodo na Dnevu kakovosti navdušili Mats Deleryd (Volvo Trucks) Sandi Češko (Studio Moderna), Matjaž Čadež (Halcom), Petra Majdič in Anja Bukovec. Pridružite se nam v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Progam in prijava.

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE:
SISTEM ZA VODENJE VAROVANJA INFORMACIJ
16.-18. maj 2012


Varovanje informacij je dandanes ključnega pomena. Udeleženci seminarja se bodo poučili o vseh podrobnostih standarda ISO 27001, se naučili izvesti notranjo presojo ter kako poročati vodstvu o rezultatih presoje. Več o tem...

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE:
SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001
22.-23. maj 2012


Organizacije so zaradi varovanja okolja prisiljene pri svojem poslovanju tudi zmanjšati porabo energije. Seminar udeležence med drugim usposobi za samostojno pripravo poročila o presoji po standardu ISO 14001 in kako o rezultatih ustrezno poročati vodstvu. Več o tem...

USPOSABLJANJE
ENERGETSKA BILANCA
7. junij 2012


V obdobju recesije je še posebej potrebno paziti na stroške. Kako načrtovati stroške za energijo, razumeti energetsko problematiko in kako pripraviti poročilo o rabi energije ter stroških se lahko naučite na našem seminarju. Več o tem…

Oglejte si našo AKTUALNO PONUDBO USPOSABLJANJ
o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja.POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo