Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, julij 2014

Aktualno

Prvi certifikat SIST EN 15224 za zagotavljanje varnosti pacientov in obvladovanje tveganj pri zdravstvenih storitvah

»V Bureau Veritas so nam predstavili ISO 9001:2008 in EN 15224:2012 ter spoznali smo, da je slednji tisti standard, ki ga iščemo.« Magdalena Urbančič, dr. med., direktorica Centra za zdravljenje bolezni otrok.

Kaj je EN 15224?

EN 15224 je specifični področni standard sistema vodenja kakovosti namenjen organizacijam zdravstvene oskrbe. Vključuje vse zahteve standarda ISO 9001:2008 in nadomešča CEN/TS 15224:2005 Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Vodilo za uporabo EN ISO 9001:2000. Standard se lahko samostojno uporablja za certificiranje v zdravstveni oskrbi.

Kakovost v zdravstveni oskrbi

Da bi lahko definirali in opisali kakovost v zdravstveni oskrbi, morajo biti karakteristike kakovosti določene in dokumentirane. Karakteristike kakovosti so vedno povezane z zahtevami kakovosti. Identificiranih je naslednjih enajst karakteristik kakovosti storitev v zdravstveni oskrbi: primerna, pravilna oskrba, razpoložljivost, stalnost, uspešnost, učinkovitost in nepristranskost oskrbe, z dokazi/znanjem podprta in na pacienta osredotočena oskrba, ki vključuje fizično, psihično in socialno integriteto, vključenost in varnost pacienta ter pravočasnost /dostopnost oskrbe.

Nekaj temeljnih zahtev standarda EN 15224

Organizacija mora zagotoviti:

  • da so vsi klinični procesi organizacije vključeni v sistem vodenja kakovosti,
  • da je obvladovanje kliničnih tveganj sestavni del sistema vodenja kakovosti,
  • da zdravstvena oskrba temelji na etičnih vrednotah, zahtevah in karakteristikah kakovosti,
  • da vzpostavljena komunikacija vzpodbuja sodelovanje med različnimi deli kliničnih procesov pri izvajanju zdravstvenih storitev,
  • učinkovit in transparenten pretok informacij,
  • zavedanje vseh sodelujočih v kliničnih procesih, da je poleg izpolnjevanja zahtev odjemalcev, zakonodaje in druge regulative pomembno tudi izpolnjevanje pacientovih potreb in pričakovanj, povezanih s karakteristikami kakovosti.

Preberite več o certificiranju Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični po ISO 9001 in EN 15224 z vidika presojevalske ekipe in o tem, kako o pridobljenem certifikatu razmišljajo na Centru za zdravljenje bolezni otrok... (klikinite na tekst za ogled celotne vsebine članka)

Dogodki

SEMINAR KAKOVOST ZDRAVSTVENIH STORITEV PO SIST EN 15224:2012

Na seminarju SIST EN 15224:2012, ki ga organiziramo jeseni 2014, bomo predstavili podrobnejšo vsebino, zahteve in koristi standarda ter praktične primere uporabe.
Datum in vsebina seminarja kmalu na naši spletni strani!

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001:2008
24. in 25. september 2014


Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti, razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001 in sposobni kot člani začetniki sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

TEČAJ ZA PRESOJEVALCE/VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - IRCA 2245
6. do 10. oktober 2014


Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti, strukturo in zahteve standarda ISO 9001 in sposobni kot člani začetniki sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

Oglejte si našo AKTUALNO PONUDBO USPOSABLJANJ
o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja.POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo