Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.


E-Novice Bureau Veritas, april 2014

Aktualno

Urejenost organizacij na področju varnosti in zdravja pri delu

Slika

V Bureau Veritas smo razvili storitev celovitega pregleda urejenosti organizacij na področju varnosti in zdravja pri delu za v Sloveniji delujoče enote mednarodnih korporacij. S tem tujim organizacijam pomagamo pri preverjanju izpolnjevanja nacionalnih zakonskih zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, s čimer pridobijo tuje organizacije oceno stanja lokalne enote na navedenih podro- čjih in mnogo lažje načrtujejo preventivne ukrepe in potrebna finančna sredstva. Več o tem…

Novosti Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil

Slika

V začetku letošnjega leta je bil izdan nov pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l.RS št. 8/2014), ki prinaša za ekološke pridelovalce, predelovalce  in obrate javne prehrane kar nekaj sprememb. Za lažje razumevanje novega pravilnika izpostavljamo spremembe, ki  so bile objavljene v novi izdaji pravilnika. Več o tem…


Dosežki

Z uradno potrjenim Bureau Veritas Sistemom potrebne skrbnosti do izpolnitve zahtev EUTR

Slika

27. marca 2014 je Evropska Komisija priznala Bureau Veritas d.o.o. kot nadzorno organizacijo za preverjanje skladnosti z zahtevami EUTR v 28 državah Evropske unije. S tem priznanjem lahko Bureau Veritas ponudi gospodarskim subjektom Sistem potrebne skrbnosti, ki je v vseh točkah skladen z Uredbo EU št. 995/2010 Evropskega parlamenta in sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki uva- žajo les in lesne proizvode na trg EU.

Bureau Veritas je dejavnost certificiranja ekološke pridelave in predelave razširil na tudi področje Republike Hrvaške.

Slika

V marcu 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo Republike Hrvaške pooblastilo Bureau Veritas d.o.o. za izvajanje postopkov kontrole ekološke pridelave in predelave. S tem pooblastilom želimo svoje znanje in izkušnje pridobljene z dolgoletno kon- trolo na slovenskem trgu prenesti na novo delovno področje hrvaškega trga. Ekološki proizvodi, ki jih bo certificirala naša organizacija, bodo prepoznani s šifro nadzornega organa HR-EKO-08.

Dogodki

DAN KAKOVOSTI 2014
10. april 2014


Vabimo vas na tradicionalno srečanje Dan kakovosti, ki bo letos obarvano v duhu mednarodnega sodelovanja ameriškega, francoskega in slovenskega gospodarstva. Več o vsebini Dneva kakovosti...

Seminar ISO 9001:2015
11. april 2014


Vabimo vas, da se nam pridružite tudi na seminarju ISO 9001:2015, kjer bo predsednik ISO TC 176 SC2, dr. Nigel Croft pojasnil vse novosti in spremembe, ki se nam obetajo pri novi izdaji standarda ISO 9001:2015. Več o tem…

NENEHNE IZBOLJŠAVE, KOREKTIVNI IN PREVENTIVNI UKREPI, seminar za notranje presojevalce ISO 9001
17. april 2014


Seminar bo udeležencem omogočil razumeti delovanje nenehnih izboljšav, neskladnosti, analiz podatkov, vzrokov neskladnosti, korektivnih in preventivnih ukrepov v povezavi z zahtevami ISO 9001 idr. Več o tem...

SISTEMI UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE VARNOSTI, seminar za notranje presojevalce ISO/IEC 27001
16. in 17. april 2014


Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci razumeli strukturo, zahteve in spremembe, ki jih prinaša nova izdaja standarda ISO/IEC 27001:2013, sposobni bodo kakovostno vrednotiti vzpostavljen sistem upravljanja informacijske varnosti, prepoznati priložnosti za izboljšave in izvesti notranjo presojo po ISO/IEC 27001. Več o tem...POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo