Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, oktober 2013

Aktualno

Preverjanje okoljskih in /ali varnostnih vidikov pri svojih dobaviteljih

Organizacije, ki so certificirane po standardu ISO 14001: 2004, Sistemi ravnanja z okoljem in standardu OHSAS 18001: 2007, Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, morajo svojim dobaviteljem in pogodbenikom postavljati okoljske in varnostno zdravstvene zahteve. Zahteve okoljskega standarda ISO 14001 so sledeče: organizacija mora dajati dobaviteljem in pogodbenikom okoljske zahteve, prav tako morajo imeti pogodbeniki in dobavitelji vse informacije o okoljskih postopkih, ki jih zadevajo – točka standarda 4.4.6 c. Podobne so tudi zahteve standarda OHSAS 18001: 2007. Točki 4.4.6 b in c navajata, da morajo organizacije izvajati in vzdrževati ukrepe za obvladovanje, povezane z nabavljenimi dobrinami, opremo in storitvami ter tudi ukrepe za obvladovanje, ki se nanašajo na pogodbenike. Zaradi zgoraj navedenih zahtev dobi lahko organizacija od potencialnega kupca vprašalnik, s katerim se želi kupec prepričati, ali organizacija izpolnjuje vse zahteve standardov. Če bodo potencialnega kupca odgovori prepričali, bo najavil obisk in preveril organizacijo tudi v praksi.

V nadaljevanju navajamo primer posredovanih vprašanj, ki ga je ena od naših strank dobila od EU kupca. Prvi dve vprašanji sta za lažje razumevanje izpolnjeni. Gre za nekatera ključna vprašanja, ki bi jih morali imetniki standarda ISO 14001 in/ali OHSAS 18001 preverjati pri svojih dobaviteljih:

Vprašanja vezana na ekologijo in delovne pogoje pri dobavitelju:

 • Ali je okoljska politika na voljo v prostorih podjetja in je dokumentirana v okoljskem poslovniku?
  Priporočljivo je, da je okoljska politika izobešena in na voljo vsem zaposlenim ter zainteresirani javnosti in je sestavni del okoljskega poslovnika.
 • Ali družba izpolnjuje vso nacionalno in mednarodno zakonodajo glede rabe nevarnih snovi v vaših izdelkih ter druge zahteve vezane na vašo panogo?
  Evropske direktive in nacionalne zahteve naj bi bile prenesene v pravni red organizacije tako, da so spoštovane vse zakonske zahteve, ki se nanašajo na okoljske vidike. Priporočljivo je tudi upoštevanje okoljskih zahtev odjemalcev.
 • Ali izvajate in izpolnjujete vse okoljske zakonske zahteve in zahteve varnosti ter zdravja pri delu?
 • Ali imate cilje na področju ekologije in delovnih pogojev?
 • Ali ocenjujete kakovost svojega sistema ravnanja z okoljem in varnosti ter zdravja pri delu s pomočjo periodičnih notranjih presoj?
 • Če nimate certificiranega sistema za ravnanje z okoljem in za varnost ter zdravje pri delu, kako poskrbite za nadzor in izboljšanje okoljskih vidikov in delovnih pogojev?
 • Kateri so zelo pomembni okoljski vidiki v vaši organizaciji?
 • Ali imate izdelano aktualno oceno tveganja ter cilje in programe za izboljšanje?
 • Napišite najpomembnejše ukrepe, ki ste jih izvedli za izboljšanje delovnih pogojev in zmanjšanje tveganj.
 • Kakšna je skupna odsotnost zaradi bolezni v vaši organizaciji?
 • Kakšno je število nesreč pri delu v zadnjih 5 letih?

Vprašanja o uradnem certifikatu:

 • Ali je vaša organizacija certificirana pri uradnem certifikacijskem organu?
 • Po katerem standardu je vaša organizacija certificirana in kakšna je številka certifikata?
 • Če še niste, ali se nameravate certificirati?

Okoljski in varnostni vidiki postajajo danes vse pomembnejši kriterij pri izbiri dobaviteljev, zato lahko tudi vam uspešno uvedena in certificirana sistema ravnanja z okoljem in vodenja varnosti ter zdravja pri delu pomagata na poti do uspešnega poslovanja na visoko konkurenčnem trgu.

Viljem Strašek, vodilni presojevalec

Dogodki

MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV
16.-17. oktober 2013


Bureau Veritas sodeluje pri organizaciji mednarodne konference Management poslovnih procesov, ki izpostavlja sodobni poslovni pristop s poudarkom na uspešnosti in učinkovitost poslovanja na podlagi inovativnosti, fleksibilnosti, informatizacije in odpravljanja nepotrebnih aktivnosti ter zastojev znotraj poslovnih procesov organizacije.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001:2008
17.-18. oktober 2013


Seminar je namenjen predstavnikom vodstva za kakovost, vodjem kakovosti in vsem, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti. Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti, strukturo in zahteve standarda ISO 9001 in sposobni sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

ISO 19011 in KOMBINIRANE PRESOJE SISTEMOV VODENJA
18. oktober 2013


Za presojevalce smo pripravili enodnevni seminar o smernicah standarda ISO 19011:2011 s poudarkom na njihovi praktični uporabi pri presojanju sistemov vodenja. Presoje z jasno določenimi cilji, kompetentnimi presojevalci in ustrezno predstavljenimi ugotovitvami so osnova za nenehno izboljševanje sistemov vodenja.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO/TS 16949
6.-7. november 2013


Seminar je namenjen bodočim presojevalcem sistemov kakovosti, ki želijo preverjati in izboljševati sisteme kakovosti pri dobaviteljih avtomobilske industrije.

Več o tem…POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo