Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, januar 2014

Aktualno

Poročila o trajnostnem razvoju organizacije

Družbeno odgovorno delovanje organizacij je postalo osrednja tema razvitejšega dela svetovnega gospodarstva. Organizacije, ki lahko dokažejo odgovoren pristop k širšim družbenim in etičnim vprašanjem, pridobijo zaupanje svojih odjemalcev in drugih poslovnih partnerjev ter s tem ključno konkurenčno prednost na trgu.

Povišajte ugled organizacije s kakovostnimi poročili o trajnostnem razvoju

Bureau Veritas Certification je razvil metodo preverjanja trajnostnih vidikov poslovnih poročil ASR (Assurance of Sustainability Reports) z upoštevanjem vodil različnih standardov in dobre prakse s tega področja. Standardi preverjanja poročil o trajnostnem razvoju spodbujajo organizacije, da si poleg finančnih ciljev zastavljajo tudi širše gospodarske, okoljske in družbene cilje. Smernice organizacijam omogočajo, da izberejo kazalnike v skladu z lastnimi usmeritvami trajnostnega razvoja.

Zakaj se podjetje odloči za neodvisno potrditev poročil o trajnostnem razvoju?

Potrjevanje poročil organizacije s stani neodvisnega organa pripomore k zaupanju v informacije in podatke, ki so v poročilu navedene. Zainteresirana javnost in odjemalci želijo, da dobavitelji s svojim delovanjem izpolnjujejo vse višja pričakovanja, ki jih imajo njihovi kupci in potrošniki. V želji po čim manjšem obremenjevanju okolja, družbeno odgovornem poslovanju, zmanjševanju napak pri proizvodnji in uporabi, nenehnih izboljšavah ter napredku pri svojem delovanju, se odjemalci (in tudi končni potrošniki) želijo prepričati ali organizacija resnično ponuja takšne proizvode oz. storitve, zato lahko z neodvisnim potrjevanjem pripravljenih poročil s strani neodvisnega organa, le-to tudi potrdijo in dokazujejo. To je zagotovo velika prednost in poslovna priložnost.

Koristi preverjanja poročil o trajnostnem razvoju za organizacijo torej so:

  • izboljšanje ugleda organizacije in vrednosti blagovne znamke,
  • utrditev konkurenčne prednosti na trgu,
  • identificiranje in obvladovanje ključnih tveganj,
  • identificiranje novih poslovnih priložnosti.

Metoda poročanja, preverjanja in potrjevanja poročil

Metodologija poročanja, preverjanja in potrjevanja poročil pozna tri stopnje:

  • osnovno,
  • srednjo,
  • zahtevno.

Na začetku je najprimerneje, da se organizacija odloči za osnovno metodologijo pri pregledu in potrjevanju obstoječih poročil, ki jih pripravljajo za poročanje zainteresiranim strankam, kjer neodvisni organ potrdi pravilnost in verodostojnost navedenih podatkov v poročilu.

Pregled verifikacijskih korakov osnovne stopnje poročanja:


Naslednje stopnje poročanja in preverjanja so zahtevnejše. Za doseganje višjih stopenj, ki pomenijo tudi boljšo oceno, je običajno potrebnih 3 do 5 let. Obseg potrjevanja in pregleda podatkov v poročilu se poveča tudi na krog deležnikov, ki so vključeni v neodvisen pregled in potrditev. Zahtevnost in obseg poročila ter tudi potrditev z vsako stopnjo narašča, s tem pa tudi čas, ki je potreben za pripravo in pregled. Postopki preverjanja lahko vključujejo standarde kot so ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements 3000), GRI G3 (Global Reporting Initiative G3 Sustainability Reporting Guidelines), AA1000 (AccountAbility’s Assurance Standard).

Vsekakor je priporočljivo, da se podjetje na začetku odloči za osnovo verzijo pregleda poročil, s čimer se potrdi izvor in pravilnost informacij v poročilu in s tem poviša vrednost celotnega poslovnega poročila.

Boštjan Metelko, vodilni presojevalec

Dogodki

TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001, IRCA 2017
24. - 28. marec 2014


Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci razumeli razvoj, delovanje in zahteve standarda ISO 14001 ter sposobni izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem. Tečaj je interaktiven in temelji na aktivnem sodelovanju udeležencev. Velik poudarek je na obravnavi praktičnih primerov.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO/TS 16949
20. in 21.marec 2014


Seminar je namenjen odgovornim za sistem vodenja kakovosti in bodočim presojevalcem, ki želijo preverjati in izboljševati sisteme kakovosti pri dobaviteljih avtomobilske industrije.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE: ISO 9001:2008
12. in 13. februar 2014


Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli načela vodenja kakovosti, strukturo in zahteve standarda ISO 9001 in sposobni kot člani začetniki sodelovati pri notranjih presojah sistema vodenja kakovosti.

Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE: NENEHNE IZBOLJŠAVE, KOREKTIVNI IN PREVENTIVNI UKREPI
13. marec 2014


Seminar bo udeležencem omogočil razumeti delovanje nenehnih izboljšav, neskladnosti, analiz podatkov, vzrokov neskladnosti, korektivnih in preventivnih ukrepov v povezavi z zahtevami ISO 9001 idr.

Več o tem…

BREZPLAČNI POSVET: Je embalaža za živila, ki jo uporabljate, varna? Vsebina, zahteve in koristi standardov s področja embalaže živil.
5. marec 2014


Več o vsebini in programu kmalu na naši spletni strani!

DAN KAKOVOSTI 2014
10. april 2014


Tudi letos bomo v idiličnem okolju dvorca Brdo pri Kranju organizirali tradicionalni Dan kakovosti. Obkrožite si datum na koledarju! Več o vsebini in programu kmalu na naši spletni strani.POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo