Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v brskalniku.
Bureau Veritas d.o.o.

NOVICE BUREAU VERITAS, DECEMBER 2015

Aktualno

OBVLADUJMO TVEGANJA IN VPLIVE VAŠEGA DELOVANJA NA OKOLJE TER VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH

 

Investicije v novo opremo, proizvodne prostore in prevzemi družb vključujejo številna tveganja, med katera sodijo tudi negativni vplivi na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. Sistem požarne varnosti mora na primer delovati brezhibno, da se lahko v primeru izbruha požara preprečijo tragične posledice nezgode. Prav tako morajo delovati tudi vsi ostali parametri, ki vplivajo na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. V izogib neljubim sodnim postopkom in stroškom sanacij vezanih na reševanje morebitnih težav, zahtevajo številni investitorji in drugi deležniki od prodajalcev pregled in poročilo neodvisnega zunanjega strokovnjaka.

 

Celovit pregled urejenosti organizacij na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (VZD in VPP)

 

V Bureau Veritas smo razvili storitev celovitega pregleda urejenosti organizacij na področju VZD in VPP, s čimer pomagamo organizacijam pri preverjanju izpolnjevanja zakonskih zahtev obravnavanih področij. Pregled sestoji iz pregleda dokumentacije o potencialno nevarnih dejavnikih, pregleda prostorov, opreme, načina dela zaposlenih ter razgovora s ključnimi kadri. Pomembno je, na kakšen način so zaposleni vpeti v varno delovanje sistema in koliko si prizadevajo za izboljšanje. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, vam v Bureau Veritas svetujemo, kako ravnati. Podamo vam oceno stroškov ter časovni okvir za odpravo ugotovljenih neskladnosti, na osnovi česar si lahko kot investitor ali prodajalec natančno strukturirate proces izvedbe obveznosti.

 

Pregled vplivov delovanja vaše organizacije na okolje

 

V Bureau Veritas imamo tudi številne izkušnje s presojanjem skladnosti vašega delovanja z zahtevami okoljske zakonodaje. Visoko usposobljeni strokovnjaki izvedejo vsako leto več kot 3.000 okoljskih skrbnostnih pregledov, naročenih s strani manjših kupcev za posamične objekte, in s strani mednarodnih investitorjev za oceno okoljskih vplivov industrijskih objektov, ki imajo številne lokacije po vsem svetu.

 

Več o storitvah celovitega pregleda urejenosti organizacij na področju VZD in VPP ter okoljskih skrbnostni pregledih…

 

Več informacij drugih storitvah s področja varnosti in zdravja pri delu...

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite v Bureau Veritas na 01 4757 600. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

 

 

VZDRŽEVALNA DELA V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH OBMOČJIH

4. december 2015

Kako zagotoviti varno izvedbo vzdrževalnih del in obratovanje v eksplozijsko ogroženih območjih? Vabljeni na brezplačni webinar. Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001

7. in 8. december 2015

Več o vsebini seminarja...

PREDSTAVITEV IN RAZUMEVANJE ZAHTEV STANDARDA ISO 14001:2015

14. december 2015

Več o vsebini seminarja…

ISO 14001:2015 - RAZUMEVANJE STANDARDA IN IZVEDBA NOTRANJE PRESOJE: Prekvalifikacija za notranje presojevalce

14. in 15. december 2015

Več o vsebini seminarja...

Inšpekcijski nadzor trgovanja z lesom in lesnimi izdelki po zahtevah evropske uredbe EUTR.

Celotno ponudbo usposabljanj o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja si lahko ogledate na www.bvtraining.si. 

Odjava. V kolikor v prihodnosti ne želite več prejemati tovrstnih sporočil, kliknite tukajPOŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo