Ali se vam e-mail ne prikazuje pravilno? Kliknite tukaj za ogled v vašem brskalniku.

Bureau Veritas


Novice Bureau Veritas Certification, oktober 2012

Aktualno

Zbiranje ključnih informacij za strateško odločanje

Za vsako podjetje oz. organizacijo so bistvene strateške odločitve o prihodnjem delovanju še posebej v času sedanje ekonomske krize. Na strateško odločanje vplivajo različni dejavniki trga na eni strani in posebnosti organizacije v danem okolju na drugi strani. Na tem mestu so bomo osredotočili predvsem na enega izmed pomembnih dejavnikov: ustrezno in sistematično zbiranje ključnih informacij.

Zbiranje ključnih informacij za strateško odločanje lahko delimo na dva področja in sicer na proaktivno zbiranje informacij iz trga in pa zbiranje informacij s pomočjo preizkušenih sistemov vodenja. V tem članku se bomo usmerili bolj na slednje, tako da bi kot proaktivno zbiranje informacij iz trga našteli nekaj primerov in sicer: feed-forward informacije pridobljene od potencialnih in obstoječih kupcev, opazovanje konkurence, ponudbe in nove rešitve s strani dobaviteljev...

Z uporabo preizkušenih sistemov vodenja kot na primer ISO9001, se lahko nadejamo informacij o reakcijah naših kupcev glede naše kakovosti in zaznave delovanja lastnih procesov. Tako so v točki 5.6.2. navedeni naslednji viri informacij: povratne informacije o zadovoljstvu odjemalcev, rezultati notranjih in zunanjih presoj, delovanje procesov in skladnost proizvodov oz. storitev, stanje preventivnih in korektivnih ukrepov, ukrepi, ki so sledili predhodnim vodstvenim pregledom ter spremembe, ki vplivajo na sistem vodenja in priporočila za izboljšave. Poleg tega v točki 5.2 standard ISO 9001 zahteva, da vodstvo določi potrebe trga, ne opredeli pa katere informacije so za to potrebne in od kje naj jih pridobi ter kako. Dodatna priporočila najdemo v standardih, ki niso osnova za certificiranje in sicer ISO 10001-4 (Zadovoljstvo odjemalcev), ISO 10014 (Vodila za realizacijo finančnih in ekonomskih koristi), ISO 31000 (Obvladovanje tveganj) in drugih.

Vse ključne aktivnosti oz. projekte za prihodnost pa organizacija lahko zapiše v vodstvenem pregledu, kot zahteva sistem vodenja ISO 9001. Te aktivnosti oz. projekti se lahko združujejo v tri skupine:

  1. tiste, ki pozitivno vplivajo na povečanje dodane vrednosti za kupca oz. prodajo,
  2. tiste, ki vplivajo na zmanjševanje stroškov,
  3. dopolnilna skupina ukrepov namenjenih obvladovanju tveganj.

Tako je tudi jasno razviden nabor ukrepov v prihodnosti za sistematično izboljševanje poslovne uspešnosti organizacije.

Andrej Trebar, svetovalec ISO sistemi vodenja
Boštjan Cerar, direktor prodaje BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Dogodki

NADGRADNJA SISTEMOV VODENJA V PRAKSI - Izkušnja podjetja Domel, d.o.o. (ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949)

Za vas prvič v sodelovanju s podjetjem Domel, d.o.o. na lokaciji Železniki pripravljamo informativni strokovni posvet, kjer vam bomo predstavili nadgradne sisteme vodenja (ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 50001) s primeri dobre prakse. Pokazali vam bomo, kako in zakaj vam lahko sistemi vodenja pomagajo pri izboljšanju poslovanja. Ogledali si bomo tudi izboljšave v proizvodnji podjetja Domel, d.o.o. izvedene na podlagi uporabe ISO sistemov vodenja.
Več informacij kmalu na naši spletni strani.

TEČAJ ZA PRESOJEVALCE/VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - IRCA 2245
15. do 19. oktober 2012


Več o tem…

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001
16. in 17. oktober 2012


Več o tem…

UČINKOVITA PRESOJA SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM - izpopolnjevalni seminar/delavnica za notranje presojevalce ISO 14001
23.oktober 2012


Več o tem…POŠILJATELJ:
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Prijavite zlorabo